Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Nấm Lư

Thôn Pạc Ngam - xã Nấm Lư - Mường Khương- Lào Cai
lci-muongkhuong-ptdtbtthcsnamlu@edu.viettel.vn